PRIVACY STATEMENT

Privacyverklaring

De privacy van jouw gegevens is belangrijk voor Loesjes Favs en we willen dan ook open zijn over wat we doen met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je ons beleid vinden waarin we zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen hoe jouw gegevens verwerkt en beschermd worden en wat je rechten zijn. Voor vragen over uw privacy kan u contact opnemen met info@loesjesfavs.nl

Wie is de beheerder van jouw gegevens?

Loesjes Favs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn te vinden op het volgende websiteadres: Https://www.loesjesfavs.nl

Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 82139458.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loesjes Favs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webwinkel. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Overige gegevens die u verstrekt door een profiel op onze website aan te maken.

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Loesjes Favs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om producten bij u af te leveren
 • Loesjes Favs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e- mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze gegevens?

Je hebt op ieder moment het recht om op te vragen welke informatie wij van jou bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan mag je een mail versturen naar info@loesjesfavs.nl. Ook heb je het recht om de gegevens die we van jou hebben op te vragen en te ontvangen. Als wij persoonsgegevens van jou hebben die niet kloppen, heb je het recht om dit te corrigeren. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Loesjes Favs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loesjes Favs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Loesjes Favs via info@loesjesfavs.nl.

Wij maken gebruik van het encryptiessysteem SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

Loesjes Favs maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak op de website te verbeteren. We proberen advertenties te filteren naar jouw interesses. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.